Mikä puhuttaa juuri nyt ASIAn työsuhdeneuvonnassa?

Mikä puhuttaa juuri nyt ASIAn työsuhdeneuvonnassa?

02.06.2024 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

”ASIA ry:n työsuhdeneuvonta, Heikki Kähkönen”. Näillä sanoilla alkaa työpäiväni useimmiten. Työsuhdeneuvonta auttaa jäseniä – vuosittain yli 2 000 puhelua ja saman verran sähköposteja.

ASIAn työsuhdeneuvonnan palvelut ovat tärkeä jäsenetu. Liiton työsuhdeneuvonta palvelee jäseniä joka arkipäivä puhelimitse ja sähköpostitse. Meitä on kolme työlainsäädännön asiantuntijaa, jotka auttavat työsuhdetta koskevissa kysymyksissä ja pulmatilanteissa.

Työsuhdeneuvonta auttaa monenlaisissa tilanteissa. Yleisimmät jäsenten esittämät kysymykset liittyvät työsopimusten ehtoihin, työaikaan, vuosilomiin ja perhevapaisiin. Jäsenet esittävät usein kysymyksiä, jotka liittyvät työsuhteen irtisanomisen tai lomautuksen laillisuuteen. Suomen heikko taloustilanne näkyy myös meillä työsuhdeneuvonnassa. Tällä hetkellä jäsenten esittämät kysymykset liittyvät enemmän työsuhteen päättymiseen. Nousukaudella tarkastetaan enemmän uusia työsopimuksia ja niiden ehtoja.

Luottamushenkilöt soittavat yleensä ennakoivasti, ja jäsenet kysyvät enemmän yksittäisiä ja ytimekkäitä kysymyksiä.


Epäasiallinen kohtelu ja syrjintä -yhteydenotot lisääntyneet

Lisääntyvässä määrin on viime vuosien aikana ryhdytty esittämään epäasialliseen kohteluun, syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. On vaikea sanoa, ovatko tällaiset tilanteet lisääntyneet vai onko kyse siitä, että tilanteet tunnistetaan paremmin ja uskalletaan ottaa esille rohkeammin kuin aikaisemmin. Toivon, että kyse on jälkimmäisestä.

Usein jäsenen kysymykseen pystytään vastaamaan nopeasti, ja yksi puhelu tai sähköposti riittää asian selvittämiseksi. Sähköposteihin pyrimme vastaamaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Toisinaan asiaa joudutaan selvittämään pitkänkin aikaa, jos siihen liittyy paljon huomioon otettavia seikkoja. Monimutkaisissa tilanteissa kannattaa lähettää asiaan liittyvät asiakirjat esimerkiksi sähköpostilla. Arkaluonteisia asioita ja dokumentteja varten meillä on myös käytössä turvaposti, jonka ohjeet löytyvät ASIAn yhteystietosivulta. Suosittelemme käyttämään työsuhdeneuvonnan kanssa asioimiseen omaa henkilökohtaista sähköpostia työnantajan sähköpostin sijaan varsinkin, jos asia koskee mahdollista riitaista tilannetta työnantajan kanssa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa on uhkana työsuhteen päättyminen, työnantaja saattaa äärimmäisessä tapauksessa katkaista työntekijän oikeudet työsähköpostiin.


Työsuhdeneuvonnasta saat henkilökohtaista apua

Työsuhdeneuvontamme ASIAn jäsenille on laajan puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi muun muassa asiakirjojen, kuten työsopimusten ja työsuhteen päättämissopimusten, läpikäyntiä, vaatimuskirjelmien laadintaa sekä sovintoneuvotteluihin osallistumista kanssasi. Juristimme arvioivat aina tapauskohtaisesti tarpeelliset ja järkevät toimenpiteet sekä aikataulun.

Saat juristeiltamme neuvontaa aina jäsenyyden ensimmäisestä päivästä alkaen. Mikäli sinulla on riitatilanne, saat työsuhdeneuvontaan kuuluvat lakipalvelut koko laajuudessaan – sisältäen muun muassa asiakirjojen läpikäymisen, vaatimuskirjelmät ja sovintoneuvottelut – mikäli riita perustuu jäsenyyden aikaisiin tapahtumiin. Muista ammattiliitoista siirtyvillä työsuhdeneuvonta on koko laajuudessaan voimassa joka tapauksessa heti, mikäli jäsen on kuulunut edeltävään liittoon ennen tapahtumaa, josta riita johtuu. Jos riitaa ei saada ratkaistua neuvottelemalla, on jäsenellä mahdollisuus hakea ASIAlta oikeusapua työoikeudellisen asiansa viemiseksi tuomioistuimen ratkaistavaksi. Mikäli oikeusapu myönnetään, ASIAn omien juristien työ on jäsenelle maksutonta myös oikeudenkäynneissä. Lisäksi ASIA maksaa jäsenten puolesta seuraavat kulut:

ASIA korvaa oikeuteen viemissään asioissa myös mahdolliset tuomioistuimen määräämät vastapuolen kulut kaikissa oikeusasteissa, omavastuun ylittävin osin, enimmäismäärään asti. Omavastuu on 15 prosenttia ja enimmäismäärä on 17 000 euroa per riita-asia.

Oikeusavun saamisen edellytyksenä on, että oikeusapua hakeneen jäsenyys ASIAssa on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ennen tapahtumaa, josta riita johtuu. Karenssiaikaa ei sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt ASIAn jäseneksi suoraan toisesta ammattiliitosta, mikäli jäsen oli kuulunut edeltävään liittoon vähintään kuusi kuukautta ennen tapahtumaa, josta riita johtuu. Edellytyksenä on lisäksi, että jäsenyys on voimassa toimeksiannon ajan ja jäsenmaksut on suoritettu. Jutun intressin ei tule olla pieni ja erimielisyyden ei tule olla vähämerkityksellinen. Jäsenen tulee lisäksi noudattaa ASIAn suosituksia kohtuullisen sovinnon suhteen. Vaatimusten on oltava Suomen oikeusjärjestyksen mukaisia ja oltava toteen näytettävissä. Laillisen oikeuspaikan on oltava Suomessa ja riidassa sovellettavan lain on oltava Suomen laki.

ASIA voi tehdä ratkaisun oikeusavun antamisesta myös muissa tilanteissa, jolloin omille oikeudenkäyntikuluille voi olla omavastuu ja/tai enimmäismäärä, ja vastapuolen kulujen korvaamiselle voi olla edellä mainittua suurempi omavastuu ja/tai pienempi enimmäismäärä.

Suurin osa työsuhdeneuvontaan tulevista ristiriitatilanteista saadaan sovittua, vaikkakin sovinto yleensä tarkoittaa kompromissia.

Usein puhelu työsuhdeneuvontaan alkaa toteamuksella: ”En tiedä soitinko oikean paikkaan.” Työsuhdeneuvonta on oikea paikka ottaa yhteyttä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Jos me emme osaa neuvoa asiassa, osaamme ainakin ohjata oikeaan osoitteeseen.

Kannustamme rohkeasti soittamaan ajoissa, jos haluatte tietää omista asioistanne – sitä varten työsuhdeneuvonta on olemassa.

Julkaistu ASIAn jäsenlehdessä 2/2024. Teksti: Heikki Kähkönen.


Ota yhteyttä

Työsuhteeseen liittyvä lakineuvonta ASIAn jäsenille palvelee ma-pe klo 8.30–12.00.
Puhelin (09) 2510 1350
s-posti: tyosuhdeneuvonta@asia.fi

Työelämän tietopankista löydät vastauksen moneen työelämäkysymykseen: Työelämän tietopankki

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 17
  • 19