Tämä on SAVAL

Tämä on SAVAL

Suomen Ammattivalmentajat

Mikä on Suomen Ammattivalmentajat?

SAVAL on akavalainen palvelu- ja edunvalvontajärjestö ammattivalmentajille ja muille valmennustehtävissä toimiville henkilöille. SAVAL on Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry:n jäsenyhdistys sekä Akavan ja neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsen ja toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Valmentajat ry:n kanssa.

Kenelle?

SAVALin jäseneksi voi liittyä erilaisissa valmennustehtävissä toimivat henkilöt, kuten valmentajat, valmentajakoulutuksen parissa toimivat, valmennuksen johtotehtävissä toimivat sekä valmennusalan päätoimiset opiskelijat.

Valmentajien ammatillinen edunvalvonta

SAVALin toiminta keskittyy valmentajien ammatilliseen edunvalvontaan, jäsenpalveluihin, valmentajien ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä valmentajien yhteiskunnallisen aseman parantamiseen.

ASIA hoitaa jäsentensä työmarkkinasopimus- ja neuvottelutoiminnan Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta. YTN on yksityissektorilla toimivien akavalaisten liittojen neuvottelujärjestö, joka mm. neuvottelee teollisuuden ja palvelualojen ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia. YTN vaikuttaa yhteiskunnassa laaja-alaisesti ylemmille toimihenkilöille keskeisissä asioissa. 
 

SAVALin säännöt

SAVALin säännöt löydät täältä

Liity jäseneksi