Järjestöt

Tarkista ja muuta jäsentietojasi

Haluatko tarkistaa ja päivittää jäsentietojasi? Oikeasta yläkulmasta pääset kirjautumaan jäsensivuille, josta pääset jäsenrekisteriin hallitsemaan omia tietojasi. Sivuilta näet rekisterissämme olevat:

  • henkilötiedot
  • jäsenyystiedot
  • työsuhdetiedot
  • jäsenmaksut ja maksutavat

Jäsenmaksualennukset

Myönnämme erillisen hakemuksen perusteella alennuksen normaalista jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman palkkatuloja tai palkaksi luettavaa kertakorvausta työttömyyden, perhevapaan, vuorotteluvapaan, opiskelun tai pitkäaikaisen sairauden takia.

Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme täyttä kalenterikuukautta. Vuonna 2019 alennettu jäsenmaksu on 15 e/kk.

Jäsenen on haettava alennusta kirjallisesti joka vuosi erikseen. Tämä johtuu siitä syystä, että SAVAL ei saa tietoa esim. KOKO-kassasta työttömyyspäivärahalla olevista jäsenistä. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai käyttää alennushakemuslomaketta.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi aika, jolta alennusta haetaan ja liitteeksi on laitettava asiakirja (kopio) alennukseen oikeuttavasta syystä. Alennuksen voi hakea myös sähköpostilla, jos vaadittavat liitteet ovat sähköisessä muodossa.

Liikaa maksetut jäsenmaksut huomioimme tulevissa laskuissa. Alennukset on haettava viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Eronneelle jäsenelle takautuvaa alennusta ei myönnetä.

Alennusohje

Alennushakemuslomake