Jäsenyys

Tukea työssä jaksamiseen

Suomen Ammattivalmentajat SAVAL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden hakea henkilökohtaista työhyvinvointitukea omaan työssä jaksamiseen. Jäsenet voivat hakea myös työnohjaukseen tai mentorointi-ohjelmaan.

Sekä työnohjauksessa että henkilökohtaisessa työhyvinvointituessa jäsenen omavastuu on 100 euroa. Tämä summa veloitetaan jäseneltä ensimmäisen käyntikerran jälkeen. SAVAL kustantaa enimmillään 5 käyntikertaa (noin 4-6kk ajan).

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä työnohjaajan avulla. Työnohjaus on tarkoitettu akuuttien haastavien työelämätilanteiden purkuun.

Kenelle?

Työnohjaus tuki on tarkoitettu niille valmentajille, jotka pohtivat omaa uraa, valmentajuutta, hyvinvointia ja jotka haluavat vahvistaa omaa työhyvinvointia. Tämä palvelu soveltuu sinulle, jos haluat tukea oman kokonaistilanteen selkeyttämiseen, ammatti-identiteetin ja itsetuntemuksen lisäämiseen sekä työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

”Työnohjaus toimii yksilöllisen työkyvyn vahvistavana työhyvinvointitukena. Se ei ole vain ongelmaan keskittyvä, vaan osana oman valmentajuuden ylläpitämistä ja kehittämistä varten, kertoo SAVALin toiminnanjohtaja Raino Nieminen


Henkilökohtainen työhyvinvointituki

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen.

Kenelle?

Pää pinnalle -psykologinen tuki on tarkoitettu niille valmentajille, jotka kokevat työssään paljon kuormitustekijöitä, ja on tunne, että tarvitsee henkilökohtaista tukea työssä jaksamiseen. Riski uupua on suuri. Tämä palvelu soveltuu sinulle, jos haluat jaksaa paremmin tämän hetkisten akuuttien haasteiden kanssa ja tarvitset ulkopuolista tukea kuormitustekijöiden hallintaan.
 

Mentorointi

Mentorointi on vuorovaikutteinen prosessi, joka tähtää ensisijaisesti mentoroitavan henkilön (aktorin) ammatilliseen kehittymiseen.Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen.

Vielä ennättää mukaan!

SAVAL mentorointiryhmiin on jo hakeutunut jäseniä, mutta toisen mentorointiryhmän aloittamiseen tarvitaan vielä lisää valmentajia. Hae nyt mukaan!

Kenelle?

Mentorointi on tarkoitettu jäsenille, jotka omaavat valmennuskokemusta vähintään viiden vuoden ajalta ja joiden on mahdollista sitoutua pienryhmän toimintaan. Ryhmissä käydyt keskustelut antavat uusia näkökulmia toimintaympäristön sekä oman toiminnan kehittämiseen.

"Vertaistuki antaa mahdollisuuden peilata omaa työtä muiden työtilanteisiin sekä sparrata omaa valmennusosaamista eri lajien ammattivalmentajien kesken."

SAVALin järjestämä mentorointiohjelma käynnistyy maaliskuussa 2023 ja kestää loppuvuoteen 2023. Ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan verkkototeutuksena. Osallistuminen on SAVAL jäsenille maksutonta.

Mentorina toimii Jari Varjonen. Jari on työskennellyt ammattivalmentajana urheilu ja liikuntakentässä Suomessa ja ulkomailla yli 20-vuoden ajan. Ammattivalmentajauransa aikana Jari on toiminut mm. Suomen uimaliiton Olympiavalmentajana ja omaa pitkäjänteistä kokemusta valmentajien mentoroinnista eri tasoilla.

Ohjelman aikana pienryhmät tapaavat kuukausittain (pl. heinäkuu). Ohjelmaan hakijan pitää sitoutua tapaamisiin koko ohjelman ajaksi. Ohjelma kestää 6-8 kuukautta. Kesto ja ajankohdat sovitaan ryhmän käynnistyessä.

Ilmoittautuminen mentorointiohjelmaan

Lue lisää ja ilmoittaudu mentoroitavaksi tästä


Ilmoittauminen: työnohjaus ja työhyvinvointituki

Voit ilmoittautua työnohjaukseen tai työhyvinvointituen pariin täyttämällä hakemulomakkeen. Lähettämällä  lomakkeen hyväksyt sen, että SAVAL välittää tiedot palveluntarjoajalle, jonka kanssa SAVAL on tehnyt salassapitosopimuksen. Ilmoittaudu -  täytä lomake täällä


Lisätietoja koulutuksista antaa SAVALin toiminnanjohtaja Raino Nieminen (raino.nieminen@saval.fi)