Aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkaavat

Aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkaavat

05.06.2024 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Aikuiskoulutustukea on mahdollista vielä saada, jos opinnot ja tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Aikuiskoulutustukea voi saada vuoden 2025 loppuun asti.

Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain kumoamisesta tuli voimaan kesäkuun alussa. Laki vuorotteluvapaalain kumoamisesta tulee voimaan 1. elokuuta 2024.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aikuiskoulutusetuuksista annetun lain ja vuorotteluvapaalain kumoamisesta, minkä seurauksena aikuiskoulutustuen ja vuorottelukorvauksen maksaminen loppuu. Erityisesti aikuiskoulutustuen lakkautus tulee iskemään kovasti ylempiin toimihenkilöihin, sillä korkeakoulutettujen osuus aikuiskoulutustuen saajista on ollut korkeampi kuin korkeakoulutettujen osuus aikuisväestöstä tai työllisistä. Tämänhetkisen tiedon mukaan aikuiskoulutustuen tilalle ei ole tulossa korvaavaa järjestelmää.

Aikuiskoulutustukea on mahdollista vielä saada, jos opinnot ja tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Aikuiskoulutustukea voi saada vuoden 2025 loppuun asti. Aikuiskoulutustukea tällä hetkellä saava voi hakea tukea yhdessä tai useammassa osassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Jos olet jo sopinut työnantajan kanssa jääväsi opintovapaalle syksyllä, mutta et voi aloittaa opintoja 31.7. mennessä, asiasta kannattaa pyrkiä sopimaan työnantajan kanssa mahdollisimman pian. Opintovapaan keskeyttämisestä säädetään opintovapaalain 10 §:ssä. Jos opintovapaa on myönnetty yli 50 työpäivän ajaksi, työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa ja palata työhön. Jos työntekijä haluaa käyttää oikeutensa keskeyttää opintovapaa, hänen on ilmoitettava siitä työnantajalle vähintään neljä viikkoa ennen suunniteltua työhön paluuta. Jos opintovapaan ajalle on otettu sijainen, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opintovapaata hakenutta työntekijää työhön aikana, jona sijaisen työsopimus lain tai työehtosopimuksen mukaan on pidettävä voimassa.

Vuorotteluvapaan voi aloittaa 31.7.2024 mennessä. Tähän mennessä vapaan aloittaneilla on oikeus pitää vuorotteluvapaata 180 kalenteripäivän enimmäismäärä. Jotta vuorotteluvapaa katsotaan aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, myös vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsuhteen alkamispäivän tulee olla viimeistään 31.7.2024.
 

Teksti: ASIAn työmarkkinajuristi Jaana Liimatainen


Lue lisää

KOKO-kassa: Vuorotteluvapaajärjestelmä
TE-palvelut: Vuorotteluvapaa
Aikuiskoulutustuki

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 17
  • 19