Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Syyskokouksen päätöksiä

09.11.2020 | Työelämä

Artikkelikuva

SAVALin syyskokous pidettiin 4.11.2020. Kokouksessa valittiin yhdistykselle puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet uudelle kaudelle. Lisäksi vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2021.

Syyskokous valitsi Erkka Westerlundin jatkamaan SAVALin puheenjohtajana tulevan toimikauden 2021–2022. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Sirkka Kaipio ja Juuso Milén valittiin uudelleen hallitukseen. Toimikauttaan hallituksessa jatkavat Pirkko Haapala, Hannele Forsman ja Pyry Lukkarila. Uutena hallituksen jäseneksi valittiin Manu Kangaspunta. Hänellä on monipuolinen kokemus niin valmennus- ja ohjaustehtävistä kuin liikunta-alan johtamis- ja kehittämistehtävistä urheiluseuroissa, järjestöissä sekä yksityisellä sektorilla. Kangaspunta on toiminut myös
johtamis- ja esimiestyönvalmentajana AVA-akatemiassa. Hänellä on useamman lajin lajivalmentajan peruskursseja suoritettuna ja jalkapallosta UEFA A. Kangaspunta on toiminut myös lajiliittojen työryhmissä ja valiokunnissa, pääasiassa joukkuepallopelien puolella.

Hallitus, puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja haluaa lämpimästi kiittää Matti Heikkilää, joka jättää hallitustyöskentelyn. Heikkilä teki erinomaista työtä SAVALin hyväksi ja antoi pitkäaikaisen panoksensa hallituksen jäsenenä vuodesta 2007, joista varapuheenjohtajana 2015-2016 sekä 2020.

- Matti on ollut erittäin pidetty hallituksen jäsen ja antanut tärkeän panoksen Suomen Ammattivalmentajille ja hallitustyöskentelylle. Matin laaja-alainen kokemus sekä osaaminen ovat olleet isossa roolissa yhdistyksen kehittämisessä, toiminnanjohtaja Raino Nieminen kiittää.

 

Vuoden 2021 painopisteinä henkilökohtaisen jäsenpalvelun laadun varmistaminen sekä valmentajuuden muutoksen edistäminen

Jäsenmäärän kasvu sekä koronan aiheuttamat toimenpiteet toimialalla ovat lisänneet merkittävästi jäsenpalveluiden kysyntää. Jäsenpalveluun kuuluvat muun muassa työsuhdeneuvonta sekä neuvotteluapu ongelmatilanteissa. Toimintoja, työkaluja, osaamista sekä resursseja kehitetään niin, että jäsenpalvelun henkilökohtaisuus, nopeus ja laatu varmistetaan tulevana toimintavuotena.

Toisena painopisteenä tulevalle vuodelle on ’Meidän urheilu’-kehitysprosessin aloittaminen ja valmentajien arvostuksen lisääminen.

Meidän urheilu -kehitysprosessia viedään eteenpäin yhteistyössä Suomen Valmentajien ja Suomen Olympiakomitean kanssa, muut urheilun tahot mukaan haastaen.

Tavoitteena kehitysprosessissa on
1. Nopeuttaa urheilun toimintakulttuurin muutosta kohti humanistisempaa ihmiskäsitystä.
2. Kehittää urheilun toimintakulttuuria siten, että urheilu toimii hyvänä oppimisympäristönä.

Seurauksena näistä

 • Urheilun parissa toimiessa on mahdollisuus monenlaiseen oppimiseen
 • Toimintakulttuuri on kilpailuetuhuippu-urheilussa
 • Urheilun yhteiskunnallinen merkitys ja arvostus kasvaa

 

Jäsenmaksut 2021

Opiskelijajäsenen jäsenmaksu nousee 5 euroon kuukaudessa (aiemmin 4 euroa) ja työttömyyskassajäsenyyden kanssa 10,50 euroon kuukaudessa (aiemmin 10,25 euroa). Muuten jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Perusjäsenmaksu on 28 euroa kuukaudessa sisältäen työttömyyskassajäsenyyden. Lue lisää jäsenmaksuista

 • 13
 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 17
 • 19

 • Lue lisää aiheesta