SAVALin toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat suomalaisen valmentajuuden muutoksen edistäminen ja henkilökohtaisen jäsenpalvelun laadun varmistaminen

SAVALin toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat suomalaisen valmentajuuden muutoksen edistäminen ja henkilökohtaisen jäsenpalvelun laadun varmistaminen

16.12.2019 | Blogit

Artikkelikuva

Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman syyskokouksessa.

Urheilukulttuurin ja valmentajuuden muutoksen edistämistä jatketaan vahvasti yhteistyössä Suomen Valmentajien ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Valmentajalla on väliä –kampanja laajennetaan koskemaan koko suomalaisen urheilukulttuurin muutosta. Työnimellä ”Urheilun sitoumus” laajennetaan kampanjaa monivuotiseksi prosessiksi, johon haastetaan muut urheilun tahot mukaan. Tarkoituksena on vastata kysymykseen ”minkälaista urheilua haluamme”.

SAVAL toimii kumppanina CoachForce21-hankkeessa vuosina 2019-2021, joka tukee myös valmentajuuden muutoksen edistämistä. Hankkeen tarkoituksena on mm. valmennustyön kokonaiskuvan hahmottaminen sekä edistää valmentamisen kehittymistä professiona.

Henkilökohtaisen jäsenpalvelun laadun varmistaminen

Henkilökohtainen jäsenpalvelu on SAVALin toiminnan perusta. Henkilökohtaisessa jäsenneuvonnassa laatua, asioiden käsittelynopeutta ja palvelun toimivuutta kehitetään edelleen. Jäsenneuvonnassa SAVALin toiminnanjohtajan apuna on koko YTYn toimiston henkilöstö ja jäsenneuvonnan laadun varmistamiseksi jäsenpalvelutiimin henkilömäärää vahvistetaan. SAVAL tarjoaa jäsenilleen mm. henkilökohtaista työsuhdeneuvontaa sekä neuvotteluapua ongelmatilanteissa.


Pää- tai sivutoimisina yrittäjinä toimivien ja monityösuhteisten jäsenten henkilökohtaista edunvalvontaa kehitetään. SAVAL toimii YTYn jäsenenä ja jäsenyyden kautta SAVALin yrittäjinä toimivien tai yrittäjyyttä harkitsevien jäsenten saatavilla on laajat palvelut. Kollektiivisen edunvalvonnan kehittämisen lisäksi on tarjolla mm. yrityksen perustamiseen, rahoitukseen, verotukseen, vakuutuksiin, yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturvaan sekä yrittäjän terveyteen ja jaksamiseen liittyvää koulutusta.

Raino Nieminen
toiminnanjohtaja

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 17
  • 19