Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Urheilujärjestöille saatiin uusi työehtosopimus ja valmentajille siihen liityntäpöytäkirja

02.06.2023 | Työelämä

Artikkelikuva

Urheilujärjestöjen valmentajien työehtosopimus

Työehtosopimuksesta käytiin neuvotteluja SAVALin ja PALTAn välillä ja neuvottelutulos saatiin 25.5.2023. Työehtosopimusosapuolet käyvät vuosien 2023 ja 2024 aikana keskustelua valmentajien työehtojen ja työehtosopimuksen kehittämisestä sekä arvioivat nykyisen työehtosopimuksen kirjausten sisältöä.

Työehtosopimus koskee valmentajia, joiden työnantaja on sopimuksen piirissä. Suositus on, että SAVALin jäsenten työsopimukset liitetään työehtosopimukseen myös järjestäytymättömissä työyhteisöissä.

Toimistolla tervehditään ilolla neuvottelutulosta ja eritoten perhevapaauudistusta. On myös hyvä muistuttaa työehtosopimuksen kirjausta osaamisen kehittämisen suunnitelmasta. Osaamisen kehittämisen suunnitelma hyväksytään vuosittain työnantajan ja valmentajan kesken ja tämä voi korvata erillisen koulutussuunnitelman.
Liite: Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus


Palkkaratkaisu

Palkkaratkaisusta voidaan neuvotella ja sopia paikallisesti vuosina 2023 ja 2024. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteuttamistapa, ajankohta ja suuruus. Paikallisesti sovittaessa jokaiselle työntekijälle on tultava palkankorotus.

Vuosi 2023: 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 3,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla.

Lisäksi, mikäli paikallista palkkaratkaisua ei neuvotella ja sovita, maksetaan työntekijälle kertakorvauksena toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä 400 euron kertakorvaus.
Palkkaratkaisun mukaan kertaerä maksetaan toukokuun palkanmaksun, ja prosenttikorotukset heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Vuosi 2024: 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,3 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,8 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla.

Perhevapaan osalta yhdenvertaisessa vanhemmuudessa päästään eteenpäin. Sopimus tuo molemmille vanhemmille 32 päivää palkallista vapaata ja synnyttävälle vanhemmalle lisäksi palkallisen 40 päivän raskausvapaan. Aiemmin ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa oli ainoastaan viisi päivää.

Kertakorvaus

Kertakorvaus maksetaan niille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan suhteessa työsuhteen kestoon.Kertakorvaus ei vaikuta lomalaskentaan tai muihin palkkoihin tai korvauksiin.

Urheiluseurojen liityntäpöytäkirja

Valmentajien, joiden työsuhteessa sovelletaan urheiluseurojen liityntäpöytäkirjaa, palkankorotusten osalta noudatetaan voimassa olevaa urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta, kuitenkin siten että palkkoja korotetaan 1.7.2023 vain 3,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 1.5.2024 vain 1,8 %:n yleiskorotuksella, ellei paikallisesti toisin sovita.

Lisätietoja:

Raino Nieminen
SAVALin toiminnanjohtaja
SAVALin yhteystiedot

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta