Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Syyskokous valitsi Erkka Westerlundin jatkamaan puheenjohtajana

28.11.2018 | Ajankohtaista, SAVAL

Artikkelikuva

SAVALin syyskokouksessa 22.11. valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet uudelle kaudelle, sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2019.

Syyskokous valitsi Erkka Westerlundin jatkamaan SAVALin puheenjohtajana tulevan toimikauden 2019-2020. Myös kaikki hallituksen kolme erovuorossa ollutta jäsentä Matti Heikkilä, Sirkka Kaipio, ja Juuso Milén valittiin uudelleen hallitukseen. Toimikauttaan hallituksessa jatkavat Sari Tuunainen, Pirkko Haapala ja Pyry Lukkarila.

Valmentajuuden muutos painopisteenä

SAVALin yksi toiminnan painopisteistä vuonna 2019 on suomalaisen valmentajuuden muutoksen edistäminen. Tavoitteena on edistää ja vauhdittaa jo puheessa kuuluvaa kokonaisvaltaisesti urheilijalähtöistä valmennuskulttuuria siten, että muutos näkyy nykyistä selkeämmin myös valmennuksen arjessa. Työtä tehdään yhdessä muiden toimijoiden, erityisesti Suomen Valmentajien ja Olympiakomitean kanssa.

Valmentajuuden muutosta edistetään myös eurooppalaisten kumppaneiden avulla. SAVAL on mukana kahdessa EU:n taloudellisesti tukemassa Erasmus+ -hankkeessa. Coaches Sport Integrity –hankkeella lisätään valmentajien osaamista urheilun eettisissä asioissa, ja CoachForce21 –hankkeen avulla tuotetaan uutta tietoa valmennustyöstä nyt ja tulevaisuudessa.

Jäsenpalveluiden laatuun erityishuomio

Vuoden 2019 toinen painopiste on jäsenten henkilökohtaisen jäsenpalvelun laadun varmistaminen. Jäsenpalveluun kuuluvat työsuhdeneuvonta, neuvotteluapu ongelmatilanteissa ja muut jäsenyyteen kuuluvat palvelut. Toimintoja, työkaluja ja henkilöstön osaamista kehitetään siten, että jäsenpalvelun henkilökohtaisuus, nopeus ja laatu pystytään varmistamaan myös jäsenmäärän jatkuvasti kasvaessa.

SAVALin jäsenmaksu alenee

Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2019 jäsenmaksuiksi. Parantunut työllisyys laskee jäsenmaksua, kun SAVALin työttömyyskassalle tilittämä osuus pienenee. Perusjäsenmaksu ensi vuonna on 28 euroa kuukaudessa sisältäen työttömyyskassajäsenyyden. Vuositasolla jäsenmaksu on kuusi euroa kuluvaa vuotta halvempi.

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta