Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

SAVALin huomioita Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunnan päätökseen SUEK:n tutkintapyyntöä 2022102 koskevassa asiassa

26.04.2024 | Työelämä

Artikkelikuva

Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta on päätynyt siihen johtopäätökseen, ettei valmentajaa voida pitää syyllisenä useimmissa häntä vastaan esitetyissä syytöksissä.

Tutkinnassa ei ole tullut esiin näyttöä valmentajan epäasiallisesta käytöksestä pelaajia tai muita osapuolia kohtaan, eikä myöskään ole osoitettu, että valmentaja olisi toiminut epäasiallisesti pelaajien yksityiselämään liittyvissä asioissa tai kohdellut pelaajia eriarvoisesti.

Lisäksi kokoonpano on huomioinut lieventävinä seikkoina valmentajan aiemman pahoittelun julkisuudessa esitettyjen lausuntojen tarkkuudesta. Vaikka valmentaja on saanut rangaistuksen apurahoja koskevista kommentoinneistaan, jota pidetään moitittavana, hänen muuta toimintaansa ei ole tuomittu.

On tärkeää korostaa, että tutkinnan tulokset ovat osoittaneet, ettei valmentajan toimissa ole tapahtunut eettistä rikkomusta. Kurinpitovaliokunta antoi määräaikaisen toimitsijakiellon apurahoja koskevan kommentoinnin perusteella.

Vaikka asiasta on saatu päätös, se on myös tuonut esiin räikeitä epäkohtia urheilun kurinpitoprosesseihin liittyen sekä korostanut valmentajien prekaaria työmarkkina-asemaa. Urheilun oma kurinpito sekä tutkinta näyttäytyvät hitaasti hoidetulta sekä epäammattimaiselta.

 

Raino Nieminen

Suomen Ammattivalmentajat SAVALin toiminnanjohtaja

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta