Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

SAVAL vaikuttaa hankkeissa: CoachForce21

19.08.2019 | Työelämä

Artikkelikuva

Hankkeen tavoitteena on lisätä valmentajien vaikuttavuutta sekä valmentajien osallistumista urheilukeskusteluun ja urheilun päätöksentekoon.

SAVAL toimii aktiivisesti valmentajajärjestöjen kansainvälisissä verkostoissa. Mukanaolo työryhmissä on poikinut myös hankekumppanuuksia. Tällä hetkellä SAVAL on mukana kahdessa EU:n Erasmus+ -hankerahoitusta saaneessa valmennukseen ja valmentajiin liittyvässä hankkeessa, Coach Sport Integrityssä ja CoachForce21:ssä.

CoachForce21 (CF21) on kolmivuotinen hanke, joka käynnistyi lokakuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on lisätä valmentajien vaikuttavuutta sekä valmentajien osallistumista urheilukeskusteluun ja urheilun päätöksentekoon.


CF21-hanke on jatkoa aiemmille EU.n rahoitusta saamille hankkeille CoachNet, CoachLearn ja iCoachKids. Hankkeilla on saatu aikaan muun muassa merkittäviä muutoksia eurooppalaiseen valmentajakoulutukseen. Samalla valmentajat ovat saaneet näkyvyyttä ja tunnustusta merkittävänä työvoimana EU:ssa.


Projektia johtaa Leeds Beckett –yliopisto, jossa hanketta vetävä Sergio Lara-Bercial toimii tutkijana. Lara-Bercial on myös yliopiston tiloissa toimivan kansainvälisen valmentajajärjestön International Council for Coaching Excellence ICCE:n palveluksessa. ICCE on yksi hankkeen kumppaneista, ja muut kumppanit ovat Trainerakademie Köln (Saksa), Tsekin Olympiakomitea, Puolan Urheiluinstituutti, sekä valmentajajärjestöt Unkarista (Hungarian Coaching Association), Portugalista (Treinadores Portugal), Kreikasta (Hellenic Federation of Sport Coaches and Trainers) ja Suomesta SAVAL.


Hankkeessa selvitetään valmentamisen ja valmentajayhteisöjen nykytilannetta Euroopassa. Tavoitteena on luoda kartta Euroopassa toimivista valmentajajärjestöistä sekä kuvata niiden toimintaa ja vaikuttavuutta niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Tarkoituksena on myös laatia ohjeet auttamaan uusien valmentajayhteisön perustamista hyvän hallintotavan mukaisesti. Hankkeessa otetaan myös kantaa viime aikoina paljon puhuttaneeseen teemaan valmentamisen ammattilaisuudesta.

Hankkeen nettisivut

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta