Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Omavastuuaikaa, enimmäismaksuaikaa ja työssäoloehtoa koskevat määräaikaiset muutokset voimaan 15.4.

15.04.2020 | Työsuhdeasiat, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Laki on voimassa 15.4. – 6.7.2020.

Tänään 15. huhtikuuta 2020 voimaan tulleet muutokset vaikuttavat jo 16. maaliskuuta 2020 alkaneeseen työttömyyteen tai lomautukseen. Väliaikaiset muutokset koskevat omavastuuaikaa, työssäoloehtoa ja enimmäisaikaa.


Päivärahaa jo ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä

Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden alussa aikaa, jonka ajalta työtön tai lomautettu ei saa päivärahaa. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä päivärahaa on mahdollisuus saada heti lomautuksen tai työttömyyden alettua ilman omavastuuaikaa.

Omavastuuajan osalta lakimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ensimmäinen lomautus- tai työttömyyspäivä on 16.3.2020 tai viimeistään 6.7.2020, työttömyyskassa maksaa päivärahaa heti lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta.

Omavastuuaika on edelleen olemassa, mutta päivärahaa voidaan maksaa samanaikaisesti omavastuuajan kanssa.


Ansiopäivärahaa saa lyhyemmän työskentelyn perusteella

Palkansaajalla on oikeus työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos työssäoloehto täyttyy. Toisen lakimuutoksen myötä ansiopäivärahaa voi saada lyhyemmän työskentelyn perusteella, sillä työssäoloehtoa on kahden pituista.

Palkansaajan työssäoloehto on 13 viikkoa 16.3.2020–6.7.2020, jos palkansaaja ei ole ehtinyt kartuttaa normaalia 26 viikon työssäoloehtoa ennen työttömyyttä tai lomautusta.

Ensisijaisesti kassa käyttää aina 26 viikon työssäoloehtoa. 13 viikon työssäoloehtoa käytetään vain siinä tapauksessa, että 26 viikkoa ei täyty ennen lomautusta tai työttömyyttä.

Jotta 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa, edellyttää tämä sitä, että palkansaajalta löytyy vähintään yksi työssäoloehtoa kartuttava kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta. Lisäksi 13 viikon työssäoloehto on täytynyt karttua työttömyyskassan jäsenyysaikana.

Yrittäjän perheenjäsenen, joka ei omista yritystä, työssäoloehto on puolestaan 26 viikkoa, jos normaali 52 viikkoa ei täyty.


Enimmäisaika ei kulu uusien lomautusten aikana

Kolmannen työttömyysturvalakia koskevan lakimuutoksen myötä lomautuksen perusteella maksettava ansiopäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa (300–500 päivää) ajalla 16.3.–30.6.2020. Enimmäismaksuajan jäädyttäminen koskee vain uusia lomautuksia, jotka toteutetaan ajalla 16.3.–30.6.2020. Ennen 16.3.2020 alkaneen lomautuksen perusteella maksettavan päivärahan enimmäisaika kuluu normaalisti.


Muita väliaikaisia lakimuutoksia

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain muutokset ovat voimassa 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2020 keskusjärjestöjen esityksen pohjalta. Väliaikaisten lakimuutosten tarkoituksena on turvata toimeentulo ja yritystoiminta koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Lakimuutosten myötä lomautusilmoitusaika lyhentyy, lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy, määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen on mahdollista, työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu ja takaisinottovelvollisuus pidentyy.

Lisäksi 1. huhtikuuta tuli voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, joka laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

--

Palvelemme jäseniämme kaikkiin työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Jotta pystyisimme palvelemaan teitä mahdollisimman nopeasti, teimme tarkemman jaottelun, mistä jäsenenä saat nopeiten palveluja juuri sinun asiaasi liittyen. Toimistomme palvelee ma-pe 8.30-16, työsuhdeneuvonnan päivystys on ma-pe 8.30-13.

 • Jos tarvitset työttömyysturvaneuvontaa, soita tai lähetä sähköpostia Kari Saariselle, puh. (09) 2510 1330, kari.saarinen@yty.fi
 • Jos asiasi koskee lomautuksia tai yt-neuvotteluja, soita tai lähetä sähköpostia Jaana Liimataiselle, puh. (09) 2510 1360, jaana.liimatainen@yty.fi
 • Kun tarvitset muuta työsuhteeseen liittyvää lakineuvontaa, ota yhteyttä työsuhdeneuvontaan ma-pe 08.30-13.00, puh. (09) 2510 1350, tyosuhdeneuvonta@yty.fi
 • Lentäjäjäsenten yhteydenotot Antti Leino, puh. (09) 2510 1325, antti.leino@yty.fi
 • Neuvontaa luottamusmiehille ja muille yhteyshenkilöille Satu-Maarit Urtti, puh. (09) 2510 1345, satu-maarit.urtti@yty.fi
 • Muissa asioissa, kuten jäsenyyteen liittyen ota yhteyttä toimiston vaihteeseen puh. (09) 2510 1310, yty@yty.fi
 • 13
 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 17
 • 19

 • Lue lisää aiheesta