Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Lomautukset, etätyöt, vakuutukset ja muita koronaviruksen myötä esiinnousseita kysymyksiä

17.03.2020 | Työsuhdeasiat, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Mitä työntekijän tulisi tietää koronaviruksen vaikutuksesta työntekoon?

Juttua päivitetään tilanteen muuttuessa. Viimeisin päivitys ti 24.3. klo 9:20

 

Koronaepidemian aiheuttama lomautus

Koronan seurauksena myös lomautuksia voi tulla monistakin syistä - kuten vaikka tilauskannan vähenemisestä tai matkustusrajoitteista johtuen.

Työnantajan on annettava lomautusilmoitus vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Vähintään 20 työntekijän yrityksissä lomauttaminen edellyttää yt-neuvottelujen käymistä. Tästä voidaan poiketa työehtosopimuksissa, joten tarkista oma tilanteesi luottamusmieheltä tai YTYn työsuhdeneuvonnasta. Esimerkiksi teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa lomautusilmoitusaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 1 vuoden ja 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden. Erityisen painavista syistä yt-neuvottelut voidaan jättää järjestämättä ja päätös tehdä heti. Työehtosopimuksissa on nyt pääosin sovittu viiden päivän lomautusajoista, tarkista oma sopimuksesi luottamusmieheötä tai YTYn lakineuvonnasta.

Lomautuksen ajalta työttömyyskassan jäsen on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät. Jos sovit lomautuksesta vapaaehtoisesti, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu verkossa työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Hae ansiopäivärahaa KOKOn sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

Lisätietoa päivärahan maksamisesta lomautuksen ajalta löydät KOKO-kassan sivuilta.

Poikkeustilanteen vuoksi voi tulla muutoksia, jotka oikeuttavat työnantajan laajempiin oikeuksiin kuin normaalitilanteessa. Tämä kannattaa kuitenkin aina varmistaa ennen työnantajan päätöksen hyväksymistä.

 

Palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa. Mikäli työntekijä sairastuu koronavirusinfektioon, toimitaan normaalien sairausajan palkanmaksuvelvoitteiden mukaisesti. Karanteeni ei ole irtisanomisen peruste, vaan työntekijän poissaolo karanteenin takia on oikeutettua niin sanotun ylivoimaisen esteen vuoksi.

Mikäli oma lapsi, perheenjäsen tai muu läheinen sairastuu, on työntekijällä oikeus palkattomaan poissaoloon pakottavista perhesyistä, esimerkiksi perheenjäsenen tai läheisen henkilön erityistä hoitoa varten. Työnantajan on pyrittävä järjestämään työt siten, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä ja työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.

Työntekijä on turvattu ansionmenetyksen varalta, jos hän joutuu viranomaisten määräämään karanteeniin virusepidemian vuoksi tartuntatautilain perusteella. Jos työntekijä joutuu olemaan karanteenin takia poissa töistä, hänelle maksetaan karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa, joka määräytyy palkan mukaisesti työnantajan ilmoituksen perusteella.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ilman omavastuuta ja ilman enimmäisaikaa, joten se korvaa täysimääräisesti ansionmenetyksen. Tarvitset kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin antaman päätöksen työstä poissaolosta. Kelan työntekijälle maksama tartuntatautipäiväraha ei kuluta sairauspäivärahaoikeuden enimmäismääriä, eikä siihen sovelleta myöskään omavastuuaikaa. Jos työnantaja maksaa tältä ajalta palkan, työnantajalla on oikeus saada Kelan päiväraha.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty kotikaranteeniin. Kela korvaa ansionmenetyksen karanteenista, jonka on määrännyt kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Tämänhetkinen tulkinta on, että:

•    Jos koulu tai päiväkoti suljetaan ilman, että oppilaita tai päiväkotilapsia laitetaan karanteeniin, ei tartuntatautipäivärahaa makseta.
•    Jos koulussa esimerkiksi opettajat ja vaikka osa oppilaista laitetaan karanteeniin ja sen jälkeen koko koulu suljetaan, tartuntatautipäivärahaan oikeutettuja ovat vain karanteeniin laitetut.

Työnantajalla ei ole näissä tilanteissa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa, ellei työntekijä pysty tekemään työtä etänä. Toki on mahdollista yrittää sopia vuosilomien, työaikapankkituntien tms. pitämisestä. Työntekijällä on kuitenkin oikeus luvallisesti olla poissa töistä ilman että työsopimusta voitaisiin päättää, jos kyse on pienistä lapsista, joita ei voida jättää yksin kotiin.


Etätyön tekeminen on suositeltavaa

Kaikki, joilla on mahdollisuus, tekevät varmastikin jo etätyötä. Siihen liittyen kuitenkin huomio vakuutuksista. Työpaikan vakuutus ei välttämättä korvaa kotona sattuvia tapaturmia. Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, josta maksettavat korvaukset on määrätty laissa. Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot. Jos läppäri tippuu varpaille ja varvas murtuu, lakisääteinen vakuutus korvaa vahingon. Mutta jos liukastuu käydessään vessassa, vakuutus ei korvaa. Syynä on se, että työnantaja ei voi vaikuttaa kotona tapahtuvan työn turvallisuuteen ja olosuhteisiin. YTYn jäsenenä sinulla on kuitenkin voimassa myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

YTYn jäsenillä on myös IFin matkavakuutus. Lue IFin kooste koronavirukseen ja matkavakuutukseen liittyen täältä

 

Mitä jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai muitakaan henkilöstöedustajia?

Henkilöstöedustajien valinta on nyt erityisen tärkeää henkilöstön ja työnantajan välisen vuoropuhelun mahdollistamiseksi, jos heitä ei ennestään ole. Mikäli organisaationne toimii yksityisellä sektorilla, seuratkaa YTN:n ohjeita henkilöstöedustajien valitsemiseksi.

Vuosilomat

Karanteenin ajalta kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti.

Karanteeni ei oikeuta vuosiloman keskeyttämiseen tai katkeamiseen. Karanteeni ei ole sairaus. Mikäli henkilö on sairastunut virukseen, on tämä peruste siirtää vuosilomaa. Työntekijä ja työnantaja voivat tietysti aina sopia, että vuosiloma keskeytyy karanteenin ajalta, jos henkilö esimerkiksi siirtyy karanteenissa tekemään etätöitä.

--

Työsuhdeneuvontamme palvelee jäseniämme kaikkiin työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ma-pe 08.30-13.00 puh. (09) 2510 1350, tyosuhdeneuvonta@yty.fi

 


 

 

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta