Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

ASIAn jäsenistön mediaanipalkka nousi 5 100 euroon – Yleiskorotus yleisin syy palkan kehittymiselle

18.03.2024 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIAn jäsenkyselyn mukaan selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus.

Tuoreen jäsenkyselyn perusteella palkat ovat nousseet kautta linjan. Alakvartiilin raja (25 prosentilla on alhaisempi palkka) on 4 300 euroa kuukaudessa ja yläkvartiilin raja (25 prosentilla on korkeampi palkka) on noussut 6 100 euroon kuukaudessa.

Historiallisessa vertailussa korostuu kuukausipalkkojen ripeä nousu viimeisten neljän vuoden aikana. Vuoden 2019 jäsenkyselyssä jäsenten mediaanipalkka oli vielä 4 500 euroa.

Yleiskorotus on yleisin syy vuosittaiselle palkankorotukselle. Näin ilmoitti 73 prosenttia kyselyyn vastaajista. Toiseksi yleisin syy palkan kehittymiselle oli henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvä korotus, jonka oli saanut 23 prosenttia vastaajista.

Sukupuolten välinen palkkakuilu edelleen merkittävä

Valitettavasti tuloksissa näkyy edelleen, että naisten palkat laahaavat miesten palkkoja perässä. Miesten keskipalkka oli noin 500 euroa naisten keskipalkkaa korkeampi. Mediaanipalkassa ero oli hieman pienempi, 417 euroa kuussa.

Sukupuolten välisten palkkaerojen taustalla on useita syitä. Yksi tekijä on vinoutuneet työmarkkinat. Naisten osuus alle 3 999 euron palkkaluokissa on jopa 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin miesten. Vastaavasti miesten osuus on 4–6 prosenttiyksikköä isompi kaikissa yli 5 000 euron palkkaluokissa. Suurin palkkaryhmä naisten keskuudessa oli 4 000 euron luokka kuin taas miesten suurin ryhmä oli 5000 euron luokka.

Sukupuolten väliset palkkaerot eivät kyselytulosten perusteella selity tulospalkkauksella, sillä noin puolet molemmassa ryhmässä ilmoitti olevansa tulospalkkauksen piirissä. Myös tulospalkkauksen toteutus näyttää olevan tasavertainen. Miehistä ja naisista 24 prosenttia ilmoitti tulospalkkion suuruudeksi yli 8 000 euroa.

Vuoden 2023 jäsenkyselyn tulokset julkaistu ASIAn jäsenlehdessä 2/2024.
 

Teksti: Mats Nyman,
ASIAn toiminnanjohtaja.

 

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta