Urheiluseuratoiminta on eduskuntavaalitasoinen asia

Urheiluseuratoiminta on eduskuntavaalitasoinen asia

08.03.2023 | SAVAL

Artikkelikuva

Huhtikuun 2. päivänä tänä vuonna valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027. Nyt jos koskaan tarvitaan keskustelua liikunnasta ja urheilusta – Suomen suurimmasta kansanliikkeestä. Urheiluseuratoimintaan osallistuu eri rooleissa 1,8 miljoonaa ihmistä. Urheiluseuratoiminnan merkitys yhteiskunnalle on kiistaton.

Kuitenkaan urheilujärjestöjen ja niiden alaisten urheiluseurojen merkityksestä ja toimintaedellytyksistä ei juurikaan käydä keskustelua nyt eduskuntavaalien alla. Suomen Valmentajien ja Suomen Ammattivalmentajat SAVALin mukaan keskustelua tulisi käydä. Iso kuva asioiden merkityksistä rakennetaan valtakunnan tasolla, vaikka osa päätöksistä tehdäänkin hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Suomen Valmentajien johdolla urheiluyhteisössä tehdään parhaillaan Meidän urheilu -kehitysprosessia, jonka määrittelyvaihe antoi vahvan tuen ihmislähtöisen toimintatavan vahvistamiselle suomalaisessa urheilutoiminnassa. Meidän urheilussa uskotaan valmennuksen laadun olevan tärkein yksittäinen vaikuttava tekijä sekä urheilijan kehittymiseen että liikkujan motivaatioon. Kun toimintaa kehitetään ihmislähtöisemmäksi, niin urheilutoiminnasta tulee vielä nykyistäkin laadukkaampaa, turvallisempaa ja houkuttelevampaa. Suomalainen valmennuskulttuuri muodostuu kansainvälisellä tasolla kilpailueduksi. Samalla urheilun yhteiskunnallinen merkitys kasvaa.

Jonkin verran eduskuntavaalikeskustelussa on sivuttu liikkumattomuuden ongelmaa. UKK-instituutin tekemien laskelmien mukaan ”suositusta vähäisempi reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä eli liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset”. Liikkumattomuuden vähentämiseen tarvitaan monenlaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, joista valmentajajärjestöjen mukaan yksi tärkeimmistä on elinvoimainen ja laadukas urheiluseuratoiminta.

Suomessa on arviolta noin 80 000 urheiluvalmentajaa, joista valtaosa toimii vapaaehtoispohjalta. Valmentajakyselyn 2019 mukaan 90 % urheiluvalmentajista toimii urheiluseurassa ja noin 83 % toimii alle 19-vuotiaiden valmennettavien parissa. Urheiluvalmentajien panos suomalaiselle yhteiskunnalle on valtava. Valmentajat kasvattavat urheiluseuroissa tulevaisuuden vastuunkantajia Suomeen.

Suomen Valmentajat ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL haastavat kansanedustajaehdokkaat tulemaan esille siitä, miten he haluavat edistää suomalaisten liikkumista suomalaisille tärkeässä ja rakkaassa urheiluseuratoiminnassa.

Ehdokas, sykkiikö sydämesi urheiluseuratoiminnalle? Miten haluat edistää suomalaisten liikkumista urheiluseuratoiminnassa?

Kansanedustajaehdokkaille annetaan mahdollisuus kertoa näkemyksiään Suomen Valmentajien ja Suomen Ammattivalmentajat SAVALin some-kanavissa. Molempien valmentajajärjestöjen some-kanaviin on avattu tänään 8.3. postaukset, joihin kommentoimalla kansanedustajaehdokkaina olevat urheiluosaajat ja urheilun puolesta puhujat voivat esittäytyä ja esitellä näkemyksiään siitä, miten he haluavat edistää suomalaisten liikkumista urheiluseuratoiminnassa.

Valmentajajärjestöt kannustavat kansanedustajaehdokkaita käymään allekirjoittamassa myös Suomen Olympiakomitean Liikettä Suomeen -manifestin, mikäli he eivät ole sitä vielä tehneet. Manifestissa on useita urheiluvalmennuksen kannalta tärkeitä nostoja.

Lue lisää

Näin osallistut kampanjaan – kansanedustajaehdokas

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 17
  • 19