Useat väliaikaiset poikkeukset lakeihin päättyivät 31.12.2020

13.01.2021 | Työsuhdeasiat, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Koronatilanteen vuoksi viime vuonna säädettiin useita väliaikaisia poikkeuksia työsuhteita ja työttömyysturvaa koskeviin lakeihin. Useat poikkeuksista päättyivät vuoden vaihteessa.

 • Työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika on 1.1.2021 lähtien taas vähintään 14 päivää. Jos lomautusilmoitus on annettu väliaikaisen lakimuutoksen voimassaollessa eli viimeistään 31.12.2020, oli ilmoitusaika vähintään viisi päivää.
   
 • 1.1.2021 lähtien YT-neuvotteluajat ovat taas normaalit 14 päivää tai kuusi viikkoa. Lomautuksia koskeva neuvotteluaika on ollut vuoden 2020 loppuun väliaikaisesti vähintään viisi päivää. Väliaikaista lyhennettyä neuvotteluaikaa voitiin noudattaa, jos lomautusneuvottelut alkoivat viimeistään 31.12.2020.
   
 • 1.1.2021 lukien palattiin normaaliin järjestykseen, eli työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä toimii jonkun sijaisena, ja työnantaja voisi lomauttaa sijaistettavan työntekijän. 31.12.2020 saakka voimassa olleen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantaja on siis voinut lomauttaa määräaikaisen työntekijän samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän.
   
 • 31.12.2020 saakka voimassa olleen lakimuutoksen perusteella työsopimus on voitu purkaa koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Enää tämä ei ole mahdollista. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan siis molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.
   
 • 1.1.2021 lähtien tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotun työntekijän takaisinottoaika on taas normaali neljä kuukautta tai kuusi kuukautta riippuen työsuhteen kestosta. Pidennettyä yhdeksän kuukauden mittaista takaisinottoaikaa sovelletaan, jos  työsopimus on irtisanottu väliaikaisen lakimuutoksen voimassaollessa eli viimeistään 31.12.2020.
   
 • Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen edellytyksenä oleva työssäoloehto ja jäsenyysehto olivat väliaikaisesti 13 viikkoa, mutta nyt taas 1.1.2021 lähtien entiseen tapaan 26 viikkoa. Enimmäisajan on tullut alkaa viimeistään 31.12.2020, jotta poikkeussäännöstä sovelletaan.
   
 •  Normaalia viiden päivän omavastuuaikaa sovelletaan taas 1.1.2021 alkaen. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa omavastuuajalta, jos ensimmäinen omavastuupäivä on ollut ajalla 16.3. - 31.12.2020.
   
 • Työttömyysturvan enimmäisaika kuluu taas normaaliin tapaan 1.1.2021 lähtien
   
 • TE-toimisto tutkii taas 1.1.2021 lähtien hakijan yritystoiminnan

Lisätietoa työttömyysturvaa koskevista väliaikaisista muutoksista löytyy KOKO-kassan sivuilta
 

 • 13
 • 18
 • 15
 • 45
 • 17
 • 19