Palkanalennus saattaa vaikuttaa ansiosidonnaisen määrittelyyn

19.11.2020 | Blogit

Artikkelikuva

Palkanalennuksen vaikutus ansiosidonnaisen määrittelyyn on noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi.

Palkanalennukset eivät ole aikaisemmin olleet yleisesti käytettyjä ja täysin varmaa, yleispätevää vastausta yksittäisen palkansaajan palkanalennuksen vaikutuksista hänen ansiosidonnaiseen ei voida antaa. Jokainen ansiosidonnaisen hakemus ja tapaus käsitellään yksittäin ja eri asiat vaikuttavat määrittelyyn.

Tietyissä tilanteissa määräaikainen palkanalennus ei alenna ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää. Jos työnantajalla on työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukainen peruste päättää työsuhde, voidaan irtisanomisen sijaan sopia työntekijöiden määräaikaisesta palkan alentamisesta. Jos irtisanomisperuste on olemassa, palkanalennus ei vaikuta alentavasti mahdollisesti tulevan työttömyyspäivärahan määrään. Palkan alentaminen voi tapahtua työnantajan yksipuolisella määräyksellä tai työnantajan ja koko henkilöstöryhmän yhteisellä sopimuksella. Tässä tilanteessa ansiosidonnaisen päivärahan määrä lasketaan palkan alentamista edeltäneen palkan perusteella.

Palkanalennus ei yleensä vaikuta ansiosidonnaiseen, jos

 • Palkanalennus on määräaikainen
 • Perustuu työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisiin irtisanomisperusteisiin
 • Työpaikalla tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehtyyn henkilöstöä koskevaan kirjalliseen sopimukseen
 • Palkanalennus koskee useampaa työntekijää / henkilöstöryhmää

Päiväraha määritellään palkanalentamista edeltävältä ajalta. Kyseessä tulee olla edellä mainittuihin kohtiin perustuva työnantajan yksipuolinen tai työnantajan ja koko henkilöstöryhmän kirjallisesti sovittu menettely.

Palkanalennus yleensä vaikuttaa ansiosidonnaiseen, jos

 • Palkanalennus vain yhdelle henkilölle (työnantajan palveluksessa useampia kuin yksi työntekijä)
 • Palkanalennus perustuu johonkin muuhun kuin työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisiin irtisanomisperusteisiin tai työpaikalla tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehtyyn henkilöstöä koskevaan kirjalliseen sopimukseen
 • Työssäoloehto ja jäsenyysehto ei täyty ennen palkanalentamista
 • Jos palkkaa on alennettu muutoin yhdessä sopimalla

Pääsääntönä siis

 • Ansiosidonnainen päiväraha lasketaan palkkatuloista edellisen 26 viikon ansiotulon perusteella
 • Huomioon otetaan ns. vakiintuneet ansiotulot
 • Ansiosidonnaisen päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka eroaa normaalista kuukausipalkasta, koska päivärahan laskennassa palkkaan tehdään ns. TyEL-vähennys

Jos työnantaja määrää tai haluaa sopia määräaikaisesta palkanalennuksesta työntekijäryhmän kanssa, työntekijöiden tai työntekijöiden edustajan kannattaa olla yhteydessä ammattiliittoonsa ennen palkanalennuksesta sopimista.

Raino Nieminen
Suomen Ammattivalmentajat SAVALin toiminnanjohtaja

 • 13
 • 18
 • 15
 • 45
 • 17
 • 19