Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Toiminnanjohtaja Raino Nieminen: Toimiston terveisiä

01.02.2024 | Blogit

Artikkelikuva

Jäsenten yhteydenotot oikeusturvaan, epäasialliseen käytökseen, häirintään, kiusaamiseen ja edunvalvontaan lisääntyivät loppuvuodesta.
Kokonaisuuteen liittyen kutsuimme toimijoita pyöreän pöydän keskusteluun SAVALin toimistolle ja ilokseni voin todeta, että kaikilla oli yhteinen näkemys valmentajien kuulluksi tulemisen kehittämisestä.

Näen, että jatkossa puhetapa valmentajista sekä valmentajuudesta tulee muuttua ja valmentajien arvostuksen kehittämiseksi saada uusia askeleita oikeaan suuntaan. Ja jäsenten oikeusturvan tulee toteutua kaikissa tapauksissa. Jatkamme siis aktiivista työtä valmentajien etujen ja oikeuksien puolustamiseksi.

Tavoitteena tulee olla, ettei kukaan valmentaja joutuisi perusteettomasti kohun keskipisteeksi nyt eikä tulevaisuudessa. Lisäksi valmentajien työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota, jotta tätä arvokasta työtä jaksetaan tehdä jatkossa entistä paremmin.
Valmentajan prekaari työmarkkina-asema

Valmentajien ammattilaisuus on kehittynyt Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana valtaisasti! Kuitenkaan valmentajien ja valmennuksen arvostus ei näytä kehittyneen. Välillä tuntuu, että on menty jopa huonompaan suuntaan, eikä myöskään työnantajaosaaminen ole pysynyt ammattimaistumisen vauhdissa.

Valmentajan ammattiin liittyy tunnusomaisia piirteitä, muun muassa sopimusten määräaikaisuus, epätyypilliset työajat, työsuhteiden ennenaikainen päättäminen, työn tulossidonnaisuus. Jo nämä listatut asiat asettavat valmentajat prekaariin työmarkkina-asemaan, jota leimaavat mm. epävarmuus ja ennustamattomuus.

Muistuttaisin tutkimusten viittauksista:

 • Työnantajien tulisi pystyä vaikuttamaan positiivisin kannustimin valmentajien suoritustasoon.
 • Pitkäkestoinen ja vakaa työsuhde muodostaa työntekijän suojelun perustan.
 • Harvoin valmentajan vaihdoksessa menestymättömyys olisi ollut seurausta valmentajan ammattitaidottomuudesta.
 • Lisäksi vaikuttaa siltä, että organisaatioissa ei täysin ymmärretä sitä, kuinka paljon valmentajaa voisi tukea vaikeina hetkinä.
 • Valmentajan vaihtamisen helppous tai se, että muita vaihtoehtoja ei tunnisteta tai niitä ei ole käytössä, voi selittää osittain sitä, miksi valmentajia vaihdetaan.
 • Osassa tutkimuksista viitataan siihen, että organisaation muita vaihtoehtoja valmentajan vaihtamisen sijaan ei edes tunnisteta.
 • Myös vastuun kantaminen menestyksestä on koko organisaation asia. Organisaation tulisi myös valmistautua vaikeisiin hetkiin ennakolta ja yhdessä, koska kauden aikana tulee myös vaikeita vaiheita.
 • Tutkimusten mukaan yksi merkittävä syy viimeaikaisille tapahtumille näyttää liittyvän läheisesti ammattiurheilussa edelleen valloillaan olevaan ”hire and-fire” -asenteeseen. Valitettavasti valmentajien vaihtaminen on käytäntö, joka näyttää olevan yleisesti hyväksyttyä.
 • Tutkimusten mukaan valmentajan vaihtamista esiintyy joukkueurheilussa säännöllisesti ja se voi tapahtua lähes missä vaiheessa vuotta tai kautta tahansa.

Toimintavuosi 2024 ja tärkeimmät tehtävät

Mediassa ja muissa viestintäkanavissa nostetaan ajoittain esille SAVALin rooli valmentajien työelämään liittyvissä asioissa. Näitä asioita ei kuitenkaan ole mahdollista kommentoida mediassa muille ulkopuolisille sidosryhmille. On hyvä muistaa:

 • SAVALin tehtäväna on palvella ja auttaa jäseniä työelämän kaikissa vaiheissa.
 • SAVALin jäsenyys on arkaluonteista tietoa.
 • SAVALin hoitamiin tapauksiin kuuluu lähes aina henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja.
 • Jo pelkkä kommentointi voi tuoda esiin arkaluonteista jäsenyys- tai työsuhteeseen liittyviä asioita kuten työvelvoitteen päättymisen syyn.

SAVALin toimintavuonna 2024 jäsenpalveluiden saatavuuteen ja laatuun kiinnitettään edelleen huomiota. Vaikuttamistyöhön ja valmentajien arvostuksen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan sekä uusia toimenpiteitä aloitetaan.

Lisäksi tulevana toimintavuotena on tarkoitus saattaa loppuun tutkintonimikeuudistus sekä olla vahvasti vaikuttamassa alan koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen mm. OPH:n liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunnan kautta.

Vuoden valmentajaa lainatakseni: ”Elämässä ei ole kyse siitä, että todistaa kriitikkonsa olevan väärässä. Elämässä on kyse siitä, että osoittaa tukijoidensa puheet oikeiksi. Elämme hyvin negatiivista aikaa sosiaalisen median vuoksi. Meidän on valmentajina keskityttävä vaalimaan positiivisuutta ja kannustamaan ihmisiä. Somessa hyökätään ja hyökätään”  Gordon Herbert, 12.1.2024

 • 13
 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 17
 • 19

 • Lue lisää aiheesta