Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Pienryhmämentorointi SAVALin jäsenille

17.02.2021 | Jäsenedut ja -palvelut

Artikkelikuva

SAVAL järjestää mentorointiohjelman 24.3. - 31.10.2021. Ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan verkkototeutuksena.

SAVALin mentorointipilotti on suunnattu päätoimisille työntekijöille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus. Osallistuminen on maksutonta.

Mentoroinnin ytimen muodostavat pienryhmän (max. 6 hlö) väliset keskustelut. Keskustelujen aiheet vaihtelevat
aktoreiden toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, ryhmän jäsenten väliseen
luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen.

Pienryhmämentoroinnissa jäsenet sopivat yhdessä mentorin johdolla siitä, mihin teemoihin ja asioihin se mentoroinnin
aikana haluaa keskittyä. Ryhmä määrittelee tavoitteensa ja tapansa toimia mentorointiryhmänä.

Mentorina toimii Jari Varjonen. Jari on työskennellyt ammattivalmentajana urheilu ja liikuntakentässä Suomessa ja ulkomailla yli 20-vuoden ajan. Ammattivalmentajauransa aikana Jari on toiminut mm. Suomen uimaliiton Olympiavalmentajana ja omaa pitkäjänteistä kokemusta valmentajien mentoroinnista eri tasoilla. Ryhmämentoroinnissa osallistujat saavat mentorin tuen lisäksi arvokasta vertaistukea myös toisiltaan.

Ilmoittautuminen on käynnissä 14.3.saakka.

Ryhmät aloittavat 24.3.2021. Ohjelman aikana tavataan kahdesti kuussa. Ohjelmaan hakijan pitää sitoutua tapaamisiin koko ohjelman ajaksi, 6-8 kuukaudeksi. Kesto ja ajankohdat sovitaan ryhmän käynnistyessä.

Mentorointiryhmiä perustetaan hakijamäärästä riippuen 1-2. Hakuajan päätyttyä 14.3. valitsemme mahdollisimman monipuoliset mentorointiryhmät hakijoiden joukosta. Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille.

Hae mentorointiryhmään
 

 

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta