SAVAL on aktiivisesti mukana kehittämässä valmennusosaamista ja korostaa urheiljakeskeisen toimintatavan merkitystä

SAVAL on aktiivisesti mukana kehittämässä valmennusosaamista ja korostaa urheiljakeskeisen toimintatavan merkitystä

30.01.2020 | Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

SAVALin säännöissä ei ole kurinpitosäännöstöä. Myöskään SAVALin tehtävänä ei ole puuttua työntekijän ja työnantajan tai lajiliittoa koskevaan tutkintaan tai kurinpitomenettelyyn.

Suomen Ammattivalmentajat SAVAL on akavalainen edunvalvontajärjestö. SAVAL tekee työtä valmentajien etujen ja oikeuksien puolustamiseksi. Isona osana tätä työtä on valmentajien oikeusturvan takaaminen.

SAVAL edistää ammattilaisuutta ja vahvistaa valmentajien ammattimaisen asenteen kehittymistä. Yksi SAVALin merkittävimmistä tehtävistä on edistää päätoimista valmentajan työtä eli valmentamista ammattina.

SAVAL ei puolustele valmentajien virheellistä toimintaa tai hyväksy väärinkäytöksiä, oli valmentaja yhdistyksen jäsen tai ei. Yksittäisiin asioihin ei kuitenkaan oteta kantaa.

SAVALille on esitetty kysymys, minkälaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin SAVAL ryhtyy, jos jäsenen todetaan toimineen epäasiallisesti tai väärinkäytöksiä valmennustyössä ilmenee. SAVALin säännöissä ei ole kurinpitosäännöstöä. Myöskään SAVALin tehtävänä ei ole puuttua työntekijän ja työnantajan tai lajiliittoa koskevaan tutkintaan tai kurinpitomenettelyyn. Työnantajavelvoitteet, oikeudet ja velvollisuudet, kuuluvat työnantajalle ja lajiliiton tehtävänä on noudattaa kurinpitosäännöstöänsä.

SAVAL jatkaa toimenpiteitä urheilun yhteisen sitoumustyön eteenpäin viemiseksi. Sitoumustyön yhtenä suurena tavoitteena on tukea valmennuskulttuurin muutoksen edistämistä. SAVAL on aktiivisesti mukana kehittämässä valmennusosaamista ja haluaa korostaa urheilijakeskeisen toimintatavan merkitystä.

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 17
  • 19