Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

SAVALin jäseniä etsitään haastateltavaksi väitöskirjatutkimukseen

09.11.2020 | Työelämä

Artikkelikuva

Tutkimus koskee projektitiimiläisen oikeudellista asemaa

SAVAL on mukana yhteystyötahona Liisa Reunamäen väitöskirjatutkimuksessa, joka tehdään Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Kyseessä on työ- ja urheiluoikeudellisesta tutkimuksesta, jossa käytetään valmennustiimissä työskenteleviä ammattivalmentajia esimerkkeinä projektitiimiläisestä.

Tutkimuksen näkökulma on työntekijäkeskeinen ja teoreettisena perustana on työntekijän suojelu (työoikeuden johtava periaate) ja uuden työn teoria (työelämän epävarmuuteen ja työntekijän suojattomuuteen liittyviin ongelmiin keskittyvä yhteiskuntatieteellinen teoria).

Odotamme SAVALissa mielenkiinnolla tuloksia siitä, miten valmentajan oikeudet ja suojelu toteutuvat valmentajille tyypillisessä työsuhteessa, jossa
•    projektimaisella työnorganisoinnilla työnantajariskiä siirretään työntekijälle (mm. kysymys työsuhteen määräaikaisuudesta)
•    tiimityössä siirretään työnantajavastuita työntekijälle (mm. työnjohto-oikeuteen liittyvät kysymykset)

Tutkimukseen tavoitellaan vielä muutamia SAVALin valmentajajäseniä. Vaikka tutkimus perustuu lainoppiin, siinä hyödynnetään myös empiiristä aineistoa.

SAVALin jäseniltä tarvitaan näkemyksiä esimerkiksi seuraavista aiheista

 • minkälaisia valmentajien työsuhteet/sopimussuhteet tosiasiassa ovat
 • miten työoikeudelliset reunaehdot valmennustyössä toteutuvat
 • vaikuttaako urheilun erityispiirteet työoikeuden soveltamiseen valmentajien työsuhteissa
 • ovatko työsuhteet valmentajien edun mukaisia
 •  onko valmentajilla ns. ”varaa valita” minkälaisessa oikeussuhteessa he työskentelevät

Ilmoittaudu tutkimukseen suoraan Liisa Reunamäelle puh. 040 725 5487 tai SAVALin toimistom kautta, Raino Nieminen, puh. 040 533 2987,
raino.nieminen@saval.fi

 • 13
 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 17
 • 19

 • Lue lisää aiheesta