Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Miten henkilöstöryhmä määräytyy?

25.06.2018 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Henkilöstöryhmän käsitettä ei ole laissa määritelty. Käytännössä henkilöstöryhmiksi on kuitenkin vakiintunut työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt.

Kaikki yllämainitut ryhmät ovat yhteistoimintamenettelyn piirissä, toisin kuin yrityksen johto.

Ryhmittely määräytyy useimmiten työehtosopimuksen soveltamisalan mukaan, ja jollei työehtosopimusta ole, sen mukaan miten työtehtävät sijoittuvat yrityksen organisaatiossa. Työnantajalla on tulkintaetuoikeutensa perustella oikeus katsoa, mihin henkilöstöryhmään joku tietty toimenkuva kuuluu. Toki työnantajankin tulee noudattaa alan työehtosopimuksien kirjauksia soveltamisalasta.

Jos työntekijä katsoo, että työnantaja on sijoittanut hänet väärään henkilöstöryhmään tai vaihtaa hänen henkilöstöryhmäänsä ilman selkeitä perusteita, voi työntekijä riitauttaa asian. Käytännössä silloin käydään useimmiten ensiksi paikalliset neuvottelut luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välillä. Jollei niissä saavuteta ratkaisua, asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Kysymyksiä voi herättää, kun aikaisemmin toimihenkilöiden henkilöstöryhmään kuulunut henkilö siirretään työnantajan yksipuolisella päätöksellä ylemmäksi toimihenkilöksi. Sinällään asiantuntijuuden vaatimus työtehtävien hoitamiseksi on nykypäivälle tyypillinen ilmiö. Menettelyssä ei ole mitään vikaa, jos työnkuva tosiasiallisesti muuttunut vaativammaksi. Jos taas itse työssä ei ole tapahtunut mitään muutosta, mutta työnantaja määrittelee henkilöstöryhmiä muutoin uudestaan, on kysymys haastavampi. Tällöin tulisi ainakin pyrkiä varmistamaan, että henkilökohtaiseen työsopimukseen kirjattaisiin sellaiset edut, kuten esimerkiksi kertyneet palvelusvuosilisät ja pidemmät vuosilomat, joita mahdollisessa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa ei ole.

Teksti YTY/Anu Aspiala

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta