Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Irtisanomislaki lieventää karenssia – tuo myös kannattavammaksi joutua irtisanotuksi kuin irtisanoutua itse

24.06.2019 | Ajankohtaista, Ajankohtaista, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Työsopimuslain ja työttömyysturvalain muutosten myötä karenssi henkilöön liittyvän irtisanomisen jälkeen lyhenee 60 päivään. Muutokset tulevat voimaan heinäkuun alussa.

Työsopimuslain osalta muutos koskee työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita. Jatkossa työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta arvioitaessa huomioidaan työnantajan koko eli palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Jo aikaisemminkin työnantajan ja työntekijän olosuhteilla, kuten yrityksen koolla, on ollut merkitystä irtisanomisperusteen arvioinnissa.

Muutoksen vaikutuksia ei ole tarkasti määritelty, vaan irtisanomisperusteet täsmentyvät myöhemmän oikeuskäytännön perusteella. Käytännössä irtisanomisperusteet eivät juuri muutu.

Samalla muuttuu työttömyysturvalain mukainen korvaukseton määräaika eli karenssi. Karenssia lyhennetään nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Käytännössä tämä tarkoittaa tilanteita, joissa työnantaja on purkanut työsopimuksen koeaikana, työntekijä on irtisanottu tai työsuhde on purettu henkilöön liittyvällä perusteella.

Karenssin keveneminen ei koske pelkästään niitä, joiden työsuhteen irtisanominen liittyy uudella tavalla yrityksen kokoon, vaan se koskee kaikkia, jotka irtisanotaan henkilökohtaisin syin. Muutoksen myötä työttömyysturvalakiin tulee siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että karenssi on 90 päivää työntekijän irtisanoutuessa itse, mutta 60 päivää, jos käyttäytyy moitittavasti ja työnantaja irtisanoo. Usein työsuhteen päättämisestä sovittaessa työntekijä eroaa itse, jolloin päättämissopimuksen tekemisestä seuraisi jatkossakin 90 päivän mittainen karenssi. Karenssisääntelyn muuttuminen kannattaa huomioida, jos aikoo sopia työsuhteen päättymisestä henkilöperusteisen irtisanomisen vaihtoehtona.

  • 13
  • 18
  • 15
  • 45
  • 43
  • 17
  • 19

  • Lue lisää aiheesta